Şiddet içeren tehditler,şiddetin yüceltilmesi ve şiddet yanlısı aşırı gruplar

Şiddet içeren tehditler ve şiddetin yüceltilmesi

Bir birey veya insan grubuna yönelik şiddet içeren belirli tehditlerde veya ciddi fiziksel yaralanma, ölüm veya hastalıkla ilişkili dileklerde bulunamazsınız.

Gerekçe

Add All In'in insanların güvende hissedecekleri ve kendilerini özgürce ifade edecekleri bir yer olmasını istiyoruz. Bu nedenle belirli bir kişi veya gruba karşı şiddeti teşvik eden veya kışkırtan davranışları tolere etmeyiz. Benzer şiddet eylemlerini yapmaya yönelik başkalarına ilham vererek çevrim dışı platformda gerçek tehlikeye veya korumalı kategori üyesi olma olasılıklarından dolayı insanların hedef alınmasına neden olacak şekilde şiddet eylemlerini yücelten içeriklere karşı da önlem alırız.

Geçerli olduğu durumlar

Bu politikayı ihlal eden Add All In şiddet içeren tehditler içerir veya şiddeti yüceltir.


Şiddet içeren tehditler

Birini öldürme veya ciddi fiziksel zarar verme niyetini açıkça belirten ifadeleri şiddet içeren tehditler olarak kabul ediyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, birini ölümle tehdit etmek, cinsel açıdan aşağılamak, ağır saldırıda bulunmak ve/veya birinin ölmesine veya ciddi yaralanmasına neden olabilecek herhangi bir şiddet eylemine kalkışmak buna dahildir.

Birinin ciddi fiziksel zarar görmesini dilemek veya umut etmek, üstü kapalı tehditlerde bulunmak veya daha küçük fiziksel yaralama ile tehdit etmenin bu politika kapsamında olmadığını göz önünde bulundurun. Bunun yerine, taciz içeren davranış ve nefret davranışı politikalarımız çerçevesinde inceler ve önlem alırız.


Şiddeti yüceltmek

Benzer eylemlere teşvik edecek şekilde şiddete (ve/veya faillerine) göz yuman veya bunları öven davranışları şiddetin yüceltilmesi olarak kabul ediyoruz. Korumalı kategorilerin öncelikli hedef veya kurban olduğu durumlarda şiddetin yüceltilmesi de yasaktır.

Bu kapsamdaki bazı örnekler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunların yüceltilmesini içerir:

 • toplu katliamlar
 • terör saldırıları
 • tecavüz ve cinsel saldırı

Bu politika kapsamında olmayan bazı davranışlara örnekler:

 • savaş
 • askerî saldırı
 • devlet destekli infaz
 • doğal afet

Bunun yanı sıra, yukarıdakilerden herhangi biri korumalı kategorilerin öncelikli hedef veya kurban olduğu durumlarda şiddeti yüceltirse yaptırım uygularız.


Sonuçlar

Şiddet içeren tehditler

Çevrim dışı platformda zarar verme potansiyelinin ciddiyeti nedeniyle şiddet içeren tehditlere karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktayız. Şiddet içeren tehditler yayınladığı belirlenen hesaplar kalıcı olarak askıya alınır.

Not: Bu cezanın ciddiyeti dikkate alındığında, sınırlı sayıdaki birkaç etkene bağlı olarak hesabın kalıcı olarak askıya alınması için nadiren istisnalar uygulanabilir. Böyle bir durumda yine de hesabın ihlale yol açan Profilin silmesi istenir.

Şiddeti yüceltmek

Şiddeti yüceltme politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin düzeyine ve hesabın daha önce yapmış olduğu ihlallere bağlı olarak değişir.

Bu politikayı ilk defa ihlal eden hesabın, ihlale neden olan Yazılar ve URL'ler kaldırması gerekir ve bu hesap geçici bir süre salt okunur moduna alınır. Sonraki ihlaller, uzun bir süre salt okunur modunda kalması ve sonunda hesabın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.

Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler itiraz gönderebilir

Şiddet yanlısı aşırı gruplar

Bir birey veya insan grubuna yönelik şiddet içeren belirli tehditlerde veya ciddi fiziksel yaralanma, ölüm veya hastalıkla ilişkili dileklerde bulunamazsınız. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tehdit etmek veya terörizmi teşvik etmek buna dahildir. Amaçlarına ulaşmak için platform üzerinde ve dışındaki beyan veya faaliyetleriyle sivil topluma şiddet uygulayan veya şiddeti destekleyen kuruluşlarla ilginiz olamaz.

Gerekçe

Platform üzerinde hem de dışında sivillere karşı şiddet eylemlerine karışan ve bunları destekleyenler ile bağlantılı grup veya bireyleri tolere etmeyiz. Amaçlarına ulaşmak için şiddeti araç olarak kullanan gruplarla bağlantılı hesaplar, muhalifler ve olaya seyirci kalanlar üzerindeki caydırıcı etkilerini riske atarlar. Bu gibi grupların desteklediği şiddet, hedeflerinin fiziksel güvenliğini tehlikeye atarak çevrim dışı platformda riskli sonuçlar doğurabilir.

Geçerli olduğu durumlar

Politik, dinî veya sosyal amaçları ne olursa olsun, ona ulaşmak için şiddetin araç olarak kullanılmasına katkıda bulunduğu belirlenmiş gruplar gibi şiddet yanlısı aşırı grupların Twitter hizmetlerini kullanması yasaktır.

Aşağıdaki kriterlerin tümüne uyanları şiddet yanlısı aşırı gruplar olarak kabul ediyoruz:

 • belirttikleri amaçlar, yayınları veya faaliyetleriyle aşırı grup olarak tanımlanan
 • amaçlarına ulaşmak için şiddeti araç olarak kullanmış veya kullanmakta olan (ve/veya şiddeti destekleyen)
 • şiddet eylemlerinde (ve/veya desteklerinde) sivilleri hedef alan

İyileştirilen veya hâlihazırda barışçıl çözüm sürecinde olan grupların yanı sıra temsilcileri demokratik seçimlerle kamu görevine getirilen gruplar için istisnalar olacaktır. Bu politika askerî kuruluşlar ve kamu kuruluşları için geçerli değildir.

Bir hesabın şiddet yanlısı aşırı gruplarla ilişkili olup olmadığını belirlerken dikkate aldığımız davranışlar arasında şunlar yer alır:

 • hesabın şiddet yanlısı bir aşırı grubu temsil etiğini veya onun parçası olduğunu beyan etmek veya ileri sürmek
 • şiddet yanlısı bir aşırı grubun belirttiği hedeflere ulaşması doğrultusunda hizmetler sunmak (ör. finansal, medya/propaganda)
 • şiddet yanlısı aşırı grup faaliyetlerinde yer almak veya bunları desteklemek
 • şiddet yanlısı aşırı grup için üye toplamak

Bir hesabın şiddet yanlısı aşırı grupla muhtemel bağlantısını ve Twitter Kurallarını ihlal ettiğini bildirmek için şiddet yanlısı aşırı grubun hedefi mi olmam gerekir?
Hayır, bu tür hesaplarda hem birinci kişi hem de tanık bildirimlerini inceleriz.

Sonuçlar

Şiddet yanlısı aşırı gruplara ait veya onlarla bağlantılı olduğu bilinen hesaplara sıfır tolerans politikası uygularız ve bu hesapları kalıcı olarak askıya alırız.

Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler itiraz gönderebilir